Dod yn Gynrychiolydd Cangen

Cynrychiolwyr yw asgwrn cefn UNSAIN.  Heb cynrychiolwyr cangen byddai neb ar gael i fod yn ddolen gyswllt rhwng aelodau a’r undeb ac i drefnu a chefnogi pobl yn y gweithle.

Beth fyddai rhaid i mi wneud?

  • Siarad gyda, recriwtio a threfnu aelodau o gwmpas materion gweithle
  • Siarad gydag aelodau ynglyn â phroblemau gweithle, cynghori nhw a dweud wrthynt am y datblygiadau mwyaf diweddar
  • Cynrychioli aelodau yn eich gweithle
  • Bod yn weithgar yn sut mae’ch cangen ac undeb yn cael ei redeg.

Bydd rhaid i mi drafod gyda’r cyflogwr?

Mae bob tro yn ddefnyddiol i gynrychiolwyr fynd i gyfarfodydd gyda cyflogwyr – gan amlaf y ffordd gorau i siarad iddynt!  Ond ni chewch eich gorfodi i wneud unrhyw beth nad ydych eisiau ei wneud ac byddwn yn cynnig hyfforddiant a chefnogaeth.  Gall rhai cynrychiolwyr fod yn gysylltiedig â thrafodaethau lleol neu mewn achosion disgyblaeth a chwynion – gyda hyfforddiant a chefnogaeth o’r undeb.  Mae uwch-cynrychiolwyr neu gynullydd yn aml yn cymryd rhan mewn trafodaethau gyda cyflogwyr ynglyn â chyflog a thelerau.

Oes gennyf unrhyw hawliau fel cynrychhiolydd cangen?

Oes – mewn gweithle ble mae UNSAIN yn cael ei gydnabod gan y cyflogwr mae gan cynrychiolwyr yr hawl i amser ffwrdd er hyfforddiant ac i wneud eu gwaith.  Mae hyn yn cynnwys:

  • Cyfarfodydd gydag aelodau a rheolaeth
  • Paratoi ac ymchwilio
  • Cadw aelodau’n wybodus.

Beth am hyfforddiant?

All new reps are encouraged to go on an induction course and on a course for handling grievances and disciplinary matters.

You will receive regular information on training courses covering a wide range of workplace issues which are normally run at regional level.

Where do I go for support and advice?

Mae pob cynrychiolydd newydd yn cael ei hannog i fynd ar gwrs cyflwyno ac ar gwrs i drin materion disgyblaeth a chwynion.
Byddwch yn derbyn gwybodaeth rheolaidd ar gyrsiau hyfforddiant sydd yn ymdrin â materion gweithle eang sydd gan aml yn cael eu rhedeg ar lefel rhanbarthol.

Ble’r wyf yn mynd am gefnogaeth a chyngor?

Mae Owain Davies Ysgrifennydd y Gangen ar gael ar 07949 084109 o Ddydd Llun i Ddydd Gwener.

Bydd cynrychiolwyr cangen profiadol eraill, cynrychiolwyr iechyd a diogelwch, a swyddogion cangen hefyd yn rhoi cyngor a chymorth.

Dywedwch wrthyf sut mae dod yn gynrychiolydd cangen?

Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw printio ffurflen gais a cael 2 aelod cangen arall i gynnig ac eilio chi.

Mae cynrychiolwyr cangen yn cael eu hethol bob blwyddyn gan grŵp o’r aelodau maent yn eu cynrychioli ac yn cael eu cadarnhau yn y Cyfarfod Blynyddol.


Ymunwch fel Cynrychiolydd Iechyd a Diogelwch

Un o’r materion mwyaf pwysig sy’n effeithio aelodau UNSAIN yw iechyd a diogelwch yn y gwaith.  Mae materion fel straen, ASA, problemau cefn pan yn codi eitemau trwm ac hyfforddiant annigonol i gyd yn faterion iechyd a diogelwch.  Mae UNSAIN ar y blaen o ran ymgyrchoedd ar faterion fel straen yn y gwaith a thrais yn y gweithle ac mae llawer o’n swyddogion cangen hefyd yn swyddogion iechyd a diogelwch gweithredol yn ogystal â chynrychiolwyr undeb.

Ond mae dal angen rhagor o gynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch arnom!

Er mwyn bod yn effeithiol yn ein brwydr dros amodau gwaith diogel mae angen pobl ym mhob gweithle i ymddwyn fel cynghorwyr a gwarchotgwn ar faterion iechyd a diogelwch.

Byddwch yn cael hyfforddiant a chefnogaeth llawn gan UNSAIN yn ogystal ag amser ffwrdd cyflogedig gan eich cyflogwr i wneud eich gwaith fel cynrychiolydd undeb.